Electronic Tap 186

طراحی متفاوت برای مشکل پسندان

با توجه به طراحی ساده و در عین حال زیبای سرویس های بهداشتی در سال های اخیر، این شیر می تواند پاسخ مناسبی به سلیقه ی معمار شما باشد.

  • اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

کد محصول

116.256.21.1

دیگر ویژگی ها

“ورودی جداگانه آب گرم و سرد” “کارکرد با باطری”