فلاش تانک امگا

  • Omega 12cm-Back to Wall

    ایمنی،بهداشت و استحکام

    برای بازسازی بهترین گزینه فلاش تانک های امگا هستند که لوکس نیز می باشند.

    این فلاش تانک مناسب دیوارهای با ضخامت 12 سانت یا بیشتر می باشد.از لحاظ کیفیت فلاش تانک ها همانند هم هستند و تفاوت قیمتی که فلاش تانک های امگا نسبت به سایرین دارند به دلیل لوکس بودنشان است. این فلاش تانک تخلیه به دیوار می باشد.

    فلاش تانک های توکار بهداشتی تر،ایمن تر و مستحکم تر هستند.