کفشورخطی

 • CleanLine 20A

  زیبایی را در سادگی بیابید

  کفشور های خطی Clean Line که از محصولات 2016 شرکت گبریت می باشد سبکی جدید از این دسته محصول را به بازار معرفی کرد.

  دیگر لازم نیست که نگران طول کفشور خود در زمان شروع کار خود باشید؛ این روکش کفشور به میزان دلخواه شما برش خورده و بر روی سیفون انتخاب شده ی شما از بین 2 کد زیر :

  154.152.00.1

  154.153.00.1

  قرار می گیرد.

 • CleanLine 20B

  زیبایی در سادگی خلاصه می شود

  کفشور های خطی Clean Line که از محصولات 2016 شرکت گبریت می باشد سبکی جدید از این دسته محصول را به بازار معرفی کرد.

  دیگر لازم نیست که نگران طول کفشور خود در زمان شروع کار خود باشید؛ این روکش کفشور به میزان دلخواه شما برش خورده و بر روی سیفون انتخاب شده ی شما از بین 2 کد زیر :

  154.152.00.1

  154.153.00.1

  قرار می گیرد.

 • CleanLine 60A

  با محصولات گبریت به سرویس بهداشتی خود اعتبار دهید

  کفشور های خطی Clean Line که از محصولات 2016 شرکت گبریت می باشد سبکی جدید از این دسته محصول را به بازار معرفی کرد.

  دیگر لازم نیست که نگران طول کفشور خود در زمان شروع کار خود باشید؛ این روکش کفشور به میزان دلخواه شما برش خورده و بر روی سیفون انتخاب شده ی شما از بین 2 کد زیر :

  154.152.00.1

  154.153.00.1

  قرار می گیرد.

 • CleanLine 60B

  لمس زیبایی دور از دستانتان نیست

  کفشور های خطی Clean Line که از محصولات 2016 شرکت گبریت می باشد سبکی جدید از این دسته محصول را به بازار معرفی کرد.

  دیگر لازم نیست که نگران طول کفشور خود در زمان شروع کار خود باشید؛ این روکش کفشور به میزان دلخواه شما برش خورده و بر روی سیفون انتخاب شده ی شما از بین 2 کد زیر :

  154.152.00.1

  154.153.00.1

  قرار می گیرد.